مشکلات مفصل فکی و دردهای عضلانی-صورتی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

مفصل فکی به عنوان تنها مفصل دوطرفه در انسان دارای جایگاه ویژه ای از این حیث می باشد. متأسفانه به دلیل وجود مشکلات اقتصادی، اجتماعی، خانوادگی و .... و طبیعتاً افزایش میزان استرس شیوع بیماریهای مرتبط با مفصل با سرعت غیر قابل باوری درحال افزایش است. مداخله زودهنگام و درمانهای محافظه کارانه فوری می تواند مانع تحمیل
ریسک عمل جراحی مفصل به بیماران گردد.استفاده از جراحی های ارتوگناتیک خاص میتواند به عنوان یک راه حل جهت درمان این بیماران در مراحل انتهایی سیر بیماری مد نظر قرار گیرد.
از سوی دیگر با توجه به اینکه شیوع بیماری MS در سالهای اخیر به میزان قابل توجهی افزایش یافته است و علائم آن می تواند در مراحل ابتدایی بسیار مشابه علائم مربوط به دردهای مفصل و عضلانی صورت باشد مراجعه و انجام معاینه می تواند در تشخیص زود هنگام این بیماری وانجام اقدام فوری درمانی و در نتیجه بهبود پیش آگهی این بیماری در بیماران مفید به فایده و بسیار تأثیر گذار باشد.

Dr Seyyed Omid Keyhan. All Rights Reserved. ©2021

Search